Privacybeleid
Dit privacybeleid van MijnSubsidie, bedrijf voerende aan de Ramstraat 31 3581HD te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59341483, heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens via de website www.mijnsubsidie.com. Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, indien nodig, bewaard. Deze verklaring is uitdrukkelijk alleen van toepassing op de diensten van deze website en niet voor de website van derden.

De persoonsgegevens
Uw verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u van dienst te kunnen zijn en de door u gewenste diensten te kunnen verstrekken. De gegevens worden alleen opgeslagen indien de gekozen diensten dit verlangen. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of dit wettelijk verplicht is. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen te allen tijde door u worden ingezien of veranderd.

Cookies
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doen wij voor statische doeleinden om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseren wij zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

www.mijnsubsidie.com gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MijnSubsidie heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Beveiliging
MijnSubsidie betracht de grootst mogelijke zorg met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. MijnSubsidie voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving betreffende het verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn
MijnSubsidie bewaart uw persoonsgegevens is niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de noodzakelijke diensten of als wettelijk verplicht is.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door MijnSubsidie.